Öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Dolmetscherin und Übersetzerin.
Jazyk

Slowakisch

Tschechisch

Môj profil

Kvalifikácia
Som Slovenka a od roku 1991 žijem v Spolkovej republike Nemecko. Môj materinský jazyk je slovenčina. Na Slovensku som úspešne absolvovala štúdium a získala prvé roky praxe.

Mám trvalé súkromné a obchodné kontakty so Slovenskom a do Čiech a tak udržujem môj jazyk a kultúru v živej aktivite.
Počas mojej praxe som si osvojila rozdielne fazety jazyka, ako je právnický, technický, hospodársky, ale tiež literárny jazyk.
Jazykové znalosti
  • Slovenčina – ústne a písomne (materinský jazyk)
  • Čeština – ústne a písomne
  • Nemčina – ústne a písomne
  • Ruština – po zapracovaní ústne a písomne
  • Angličtina – základné znalosti

Profesijná dráha

1984 - 1988
Vysokoškolské štúdium v Bratislave / Slovenská republika
1988 - 1991
Odborný ekonóm
Železničné staviteľstvo Bratislava
od 1991
Slobodné povolanie tlmočníčky a prekladateľky
1991 - 1993
Ďalšie vzdelávanie na Mníchovskej škole Gesellschaft berufsbildender Schulen München
Lipsko
1994 - 1995
Podnikový ekonóm
BA-konsaltingová spoločnosť pre ekonomiku a manažment, s.r.o. Lipsko
1997
Vymenovanie za súdnu prekladateľku a tlmočníčku
pre slovenský a český jazyk v Nemecku.
Telefon: +49 (0)341 - 479 50 14 | E-Mail-Adresse: kontakt@deutsch-slowakisch.de
© 2009 Agnes Eckardt - Alle Rechte vorbehalten.